holy corner gent logo

holy corner gent

Aanmeldings formulier

Bezoek Holy Corner Gent

Wij zijn vier Christelijke kerken: Anglicaanse, Katholieke, Orthodoxe en Protestantse. Al jaren brengen allerhande groepen en klassen een gecombineerd bezoek aan deze kerken.