holy corner gent logo

holy corner gent

Aanmeldings formulier

Bezoek Holy Corner Gent

Wij zijn vier Christelijke kerken: Anglicaanse, Katholieke, Orthodoxe en Protestantse. Al jaren brengen allerhande groepen en klassen een gecombineerd bezoek aan deze kerken.

Enkel aanmelden voor groepen tot maximum 25 personen. Prijs: enkel door storting van €25 per groep naar het rekeningnummer Holy Corner - BE28 7370 2785 6120 

Het aanmeldingsformulier geldt voor 1 datum. Wilt u een bezoek spreiden over verschillende data moet u het formulier meerdere malen invullen.

Type aanvraag

Gegevens school/vereniging

Gegevens contact persoon

Gegevens begeleider

Bezoek

tijdnotatie: hh:mm. bijvoorbeeld: 09:25

Groepen

U kan hier aangeven met hoeveel groepen u aanwezig zult zijn. Groepen kunnen maximaal 25 mensen bevatten.

1

Uitgangspunt/Doel